Akkreditering

Akkreditering af almen praksis er unikt og blev påbegyndt primo januar 2016. Akkrediteringen er foregået kommunevis ved tilfældig udtrækning og offentliggjort på ikas.dk.
Med akkreditering har lægeklinikkerne fået besøg af sundhedsfaglige personer for at vurdere, om lægeklinikkerne lever op til kravene for god kvalitet. Dette sker hvert tredje år. Formålet er, at:

  • fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i almen praksis
  • fremme patientsikkerheden
  • måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig
  • fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen
  • synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Kanalens Lægehus blev akkrediteret første gang den 13.10.2016. Sidenhen er der overenskomstmæssigt oprettet klynger som alternativ til akkreditering. Klynger er et fagligt, professionelt fællesskab af praktiserende læger i en række lægeklinikker, som mødes jævnligt og arbejder med kvaliteten af behandling af patienter i klinikkerne og i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Kanalens Lægehus har valgt at indgå i lokal klyngegruppe. Det giver lægehuset stor frihed i klyngen til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at sikre kvalitetsudvikling i klyngen. Det er også med til at skabe muligheden for at opnå kollegial sparring og sammenhold.