Praktisk information

Akuttelefonen

I vores åbningstid kan patienter ringe til vores akuttelefon 3061 5393, såfremt tale om akut opstået sygdom. For øvrige henvendelser (fx receptfornyelser, tidsbestillinger m.m.) anvises patienterne til vores normale telefon, eller bruge online løsningen via vores hjemmeside.
Som patient kan du dog også bruge akuttelefonen til afbestilling af din tid. Det sker blot ved, at du sender en sms til vores akuttelefon 3061 5393. Du bedes afbestille tiden senest 2 timer før aftalt tid. Du bedes oplyse dit fornavn samt dato og tidspunkt for konsultationen. Vi sørger for, at tiden bliver annulleret. Du vil ikke modtage tilbagemelding herom.

Ankomst

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet. Dersom din henvendelse drejer sig om tredje person, bedes du registrere dennes sygesikringskort i kortterminalen.

Konsultationsvarighed

Konsultationerne er i udgangspunkt sat til 10 minutters varighed. Som patient bedes du derfor at komme velforberedt samt fokusere på aktuelle problemstilling. Ved at holde tiden hindres lang ventetid, frustration og stress hos patienterne såvel som hos personalet.

Lægevagten

Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet kl 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og helligdage kontaktes lægevagten på telefon 1813.

Nye patienter

Vi har åbnet op for tilgang af nye patienter. Vi arbejder på yderligere udvidelse af lægehuset for at tiltrække læger og sundhedspersonale for at optimere vores service yderligere. Skift af læge kan ske elektronisk via www.borger.dk eller ved fysisk fremmøde på borgerservice i hjemmekommunen.

Rejsevaccination

Desværre tilbyder vi ikke rejsevaccinationer, og har ikke mulighed for at vejlede om diverse nødvendige behandlinger (fx malariabehandling m.m.) i forbindelse med udenlandsrejser. I stedet henvises til vaccinationsklinikker.

SMS/E-mail advisering

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at få en sms og/eller e-mail dagen inden din aftalte konsultation. Tjenesten er gratis, enkel og til stor hjælp. Snak med personalet om det.

Sygesikringskortet

Skal huskes hver gang! Det er lovpligtigt. Manglende sygesikringskort kan medføre opkrævning af privat honorar for lægehjælp.

Tilskud

  • En del af den medicin, som du køber på recept, har generelt tilskud. Det medfører, at du automatisk får tilskud efter medicintilskudsgrænserne, når du køber medicinen. Du skal ikke have en særlig bevilling for at få det generelle tilskud, men der kan dog være nogle betingelser for, at du kan få det (fx at du tilhører en bestemt persongruppe, eller at du har en bestemt sygdom).
  • Der kan hos Lægemiddelstyrelsen søges enkelttilskud til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud. Sygesikringen dækker ikke ansøgning om enkelttilskud, hvorfor der vil blive opkrævet et gebyr på aktuelt 250 kr i disse tilfælde. Det er dog ikke givet, at der opnås tilskud, da beslutningen ligger hos Lægemiddelstyrelsen.
  • Der kan ligeledes hos Lægemiddelstyrelsen søges forhøjet tilskud til et lægemiddel, hvis du mener, at du ikke kan tåle det billigste præparat, som apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem. Disse ansøgninger er meget tidskrævende at udføre, men som Sygesikringen ikke dækker, hvorfor patienten skal betale et gebyr på 250 kr. Såfremt ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Lægemiddelstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.
  • Med virkning fra 1. januar 2016 kommer ingen til at betale mere end 3.880 kr om året for tilskudsberettiget, receptordineret medicin. Dette kaldes kronikertilskud.
  • Døende patienter skal ikke stilles økonomisk ringere end andre patienter. Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Lægemiddelstyrelsen. Lægen ansøger terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten. Desværre dækker terminaltilskuddet ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter.
  • Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt foroven. Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, loven om aktiv socialpolitik eller lov om social service.

Tolk

Ønske om deltagelse af tolk under konsultation, meddeles sekretæren ved tidsbestilling. Tolken har tavshedspligt. Det kan koste at få tolk til konsultationen.

Udeblivelser

Desværre oplever vi mange udebliver fra aftalte konsultationer trods e-mail og sms-reminder. Vi er derfor nødsaget til at sende advarsler pr mail eller brev i håb om præventiv effekt.

Vanedannende medicin

Vi arbejder på at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin i henhold til retningslinier udstukket af Sundhedsstyrelsen. Langtidsvirkninger af vanedannende medicin er mange og ret alvorlige, hvorfor det er i vores iver at begrænse forbrugsvarigheden ved at planlægge individualiseret mål for medicinudtrapning. Receptfornyelse på sovemedicin og beroligende medicin kan som hovedregel kun ske ved, at du møder personligt frem i konsultationen. Vi vil føre nøje regnskab med medicinforbruget for at sikre et troværdigt samarbejde. Brud på aftaler betyder, at vi ser os nødsaget til at afbryde samarbejdet.