Nyt info

HPV vaccination

For første gang i år vil drengebørn blive tilbudt HPV vaccinationen. Hidtil har vaccinationen været forbeholdt pigebørn, men efter faglige opfordringer er der nu politisk vilje til at tilbyde vaccinationen.
Ved at tilbyde drengebørn vaccinen vil det styrke muligheden for at reducere kræfttilfælde senere i livet. Vaccinen forventes at reducere 85% af alle tilfælde af analkræft, og 90% af alle tilfælde af kønsvorter. Det vides, at HPV også kan give kræft i mundsvælget og penis, men det er usikkert om HPV-vaccinen vil beskytte mod disse kræftformer.
Det er politisk besluttet, at HPV-vaccinen er gratis for drengebørn. Vaccinen gives 2 gange til børn før de fyldte 15 år, mens ældre børn vil få det 3 gange. Sundhedsministeriet har besluttet to catch up programmer, hvor den ene er rettet mod drenge, det andet mod unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

 • drenge, som er fyldt 12 år i perioden 01. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 01. januar 2006 – 30. juni 2007). Dvs drenge, som i dag er mellem 12½ og 14 år gamle
 • unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som fylder 18 år den 01. januar 2020 eller senere, men ikke er fyldt 26 år inden 01. januar 2020 (født i perioden fra den 01. januar 1994 til 31. december 2003)
 •  

  Kighoste vaccination

  Den 1. november 2019 indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn og deres mødre. Det midlertidige tilbud ophører med udgangen af april 2020. Kighoste er meget smitsom og regnes for at være den mest smitsomme bakterieinfektion. Vaccinen gives som ét stik, er gratis for gravide i 3. trimester og fås hos egen læge.
   

  Influenza vaccination 2019

  For første gang vil der i år først vaccineres fra november måned. Vi har ellers hidtil tilbudt den fra oktober måned. Årsagerne er vanskelig leverance fra producenterne kombineret med bedre beskyttelsesmulighed ved senere vaccination end hidtil. Vaccinationen vil derfor tilbydes fra den 01. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personaer med immundefekt og deres husstandskontakter gælder tilbuddet dog helt frem til udgangen af februar.

Gratis influenza vaccination tilbydes:

 • alle over 65 år
 • kronisk syge
 • førtidspensionister
 • gravide i 2. og 3. trimester
 • ved BMI over 40

Alle andre kan købe vaccinen for 250 kr.

Vi tilbyder vaccinationen uden tidsbestilling følgende dage:

 • Mandag den 04. november kl 10-12
 • Torsdag den 07. november kl 13-14.45
 • Onsdag den 13. november kl 15-16.45
 • Tirsdag den 26. november kl 10-12
 •  

  Tolkegebyr

  En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

  Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

  Det er regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr. Borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år, vil være:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

  Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af førstnævnte punkt.
   

  Hydrochlorthiazid og risikoen for hudkræft

  Sundhedsstyrelsen har nu meldt ud, at der er en vis risiko for hudkræft (primært typerne basalcellecarcinom og spinocellulært karcinom) ved brug af medicin indeholdende hydrochlorthiazid. Der er navnlig tale om medicin for højt blodtryk.
  Såfremt vores patienter får medicin indeholdende hydrochlorthiazid, bedes de kontakte lægehuset for gennemgang og revidering af medicinen.
  Det tilrådes, at man får undersøgt huden regelmæssigt for eventuelle nye læsioner samt ændringer af eksisterende hudforandringer, og til at informere lægen om alle mistænkelige hudlæsioner.
  Det tilrådes at begrænse eksponering for sollys og UV-stråler, og bruge passende solbeskyttelse ved eksponering af disse for at minimere risikoen for hudkræft.
   

  Forløbsplaner

  Forløbsplaner skal tilbydes alle KOL, diabetes og lænderyg patienter, der har fået stillet diagnosen inden for de seneste 4 år. Baggrunden for at tilbyde kroniske patienter en digital forløbsplan går tilbage til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Kort fortalt har planen både til formål at give patienten et overblik over egen helbredsstatus og de aftaler, som laves med klinikken, og til formål at virke som et patientinddragende værktøj.
  Patienten kan se sin elektroniske forløbsplan på www.forløbsplan.dk. Her er der mulighed for at se indhold med artikler og videoer, samt at logge på med NemID og se egne data.
  I løbet af første halvår af 2018 har knap 60 læger testet den digitale forløbsplan, og den foreløbige evaluering konkluderer, at klinikkerne får et godt og efterspurgt overblik over deres KOL-population samt muligheden for at sætte noget mere struktur på konsultationen omkring en årskontrol.
  Overblikket giver også mulighed for at finde de KOL-patienter, som ikke dukker op til årskontrol.
  KOL-patienterne er også tilfredse med at få en forløbsplan, om end de ikke altid efterspørger den digitale adgang til planen, som de finder på www.forløbsplan.dk
   

  Kroniske patienter

  Kanalens Lægehus har fokus på patienter med kroniske diagnoser, som desværre udebliver fra planlagte aftaler eller endnu ikke er kommet i et regelmæssigt forløb. Der er iværksat tiltag for at forbedre dette område. Derfor vil patienterne i den kommende periode modtage brev fra Kanalens Lægehus for dels at gøre opmærksom på deres kroniske tilstand og dels pointere vigtigheden i at komme i et regelmæssigt forløb. Patienter, som har modtaget brevet, bedes kontakte Kanalens Lægehus for tidsbestilling, så man i fællesskab får planlagt en køreplan.