Nyt info

Sommerferie 2019

Kanalens Lægehus holder lukket fra mandag den 15.07.2019 til og med fredag den 02.08.2019. I perioden henvises til de øvrige hjemmeværende læger i Albertslund i tidsrummet kl 08-16, samt i weekender henvises til lægevagten 1813.

I uge 29 kan følgende læger i Albertslund kontaktes:

 • Ludmila Gordienko, Roholmsvej 14A. Tlf. 4364 5424.
 • Flemming Christiansen, Roholmsvej 14A. Tlf. 4364 3997.
 • Ellen og Henrik Vedel, Roholmsvej 14A. Tlf. 4362 5246.
 • Karles Eriksen, Alberts Vænge 7. Tlf. 4364 9343.
 • Torben Pech, Vognporten 6. Tlf. 4364 9810.
 • Morten Olsen og Kirsten Terp Petersen, Vognporten 6. Tlf. 4366 0000.

I uge 30 kan følgende læger i Albertslund kontaktes:

 • Flemming Christiansen, Roholmsvej 14A. Tlf. 4364 3997.
 • Thorkil Christensen, Vognporten 6. Tlf. 4364 1144.
 • Torben Pech, Vognporten 6. Tlf. 4364 9810.
 • Asmat Mojaddedi, Fosgården 14. Tlf. 4362 1782.
 • Karles Eriksen, Alberts Vænge 7. Tlf. 4364 9343.

I uge 31 kan følgende læger i Albertslund kontaktes:

 • Flemming Christiansen, Roholmsvej 14A. Tlf. 4364 3997.
 • Nina Gregersen, Skolegangen 1, 2. sal. Tlf. 7878 5454.
 • Kristian Anbro, Skolegangen 1, 2. sal. Tlf. 4364 1530.
 • Asmat Mojaddedi, Fosgården 14. Tlf. 4362 1782.
 • Thorkil Christensen, Vognporten 6. Tlf. 4364 1144.
 • Karles Eriksen, Alberts Vænge 7. Tlf. 4364 9343.
 •  

  Tolkegebyr

  En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

  Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

  Det er regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr. Borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år, vil være:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

  Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af førstnævnte punkt.
   

  Hydrochlorthiazid og risikoen for hudkræft

  Sundhedsstyrelsen har nu meldt ud, at der er en vis risiko for hudkræft (primært typerne basalcellecarcinom og spinocellulært karcinom) ved brug af medicin indeholdende hydrochlorthiazid. Der er navnlig tale om medicin for højt blodtryk.
  Såfremt vores patienter får medicin indeholdende hydrochlorthiazid, bedes de kontakte lægehuset for gennemgang og revidering af medicinen.
  Det tilrådes, at man får undersøgt huden regelmæssigt for eventuelle nye læsioner samt ændringer af eksisterende hudforandringer, og til at informere lægen om alle mistænkelige hudlæsioner.
  Det tilrådes at begrænse eksponering for sollys og UV-stråler, og bruge passende solbeskyttelse ved eksponering af disse for at minimere risikoen for hudkræft.
   

  Forløbsplaner

  Forløbsplaner skal tilbydes alle KOL, diabetes og lænderyg patienter, der har fået stillet diagnosen inden for de seneste 4 år. Baggrunden for at tilbyde kroniske patienter en digital forløbsplan går tilbage til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Kort fortalt har planen både til formål at give patienten et overblik over egen helbredsstatus og de aftaler, som laves med klinikken, og til formål at virke som et patientinddragende værktøj.
  Patienten kan se sin elektroniske forløbsplan på www.forløbsplan.dk. Her er der mulighed for at se indhold med artikler og videoer, samt at logge på med NemID og se egne data.
  I løbet af første halvår af 2018 har knap 60 læger testet den digitale forløbsplan, og den foreløbige evaluering konkluderer, at klinikkerne får et godt og efterspurgt overblik over deres KOL-population samt muligheden for at sætte noget mere struktur på konsultationen omkring en årskontrol.
  Overblikket giver også mulighed for at finde de KOL-patienter, som ikke dukker op til årskontrol.
  KOL-patienterne er også tilfredse med at få en forløbsplan, om end de ikke altid efterspørger den digitale adgang til planen, som de finder på www.forløbsplan.dk
   

  Kroniske patienter

  Kanalens Lægehus har fokus på patienter med kroniske diagnoser, som desværre udebliver fra planlagte aftaler eller endnu ikke er kommet i et regelmæssigt forløb. Der er iværksat tiltag for at forbedre dette område. Derfor vil patienterne i den kommende periode modtage brev fra Kanalens Lægehus for dels at gøre opmærksom på deres kroniske tilstand og dels pointere vigtigheden i at komme i et regelmæssigt forløb. Patienter, som har modtaget brevet, bedes kontakte Kanalens Lægehus for tidsbestilling, så man i fællesskab får planlagt en køreplan.